15. København/Rødovre Gilde
Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Forside Gildeledelsen Historik Årsprogram Kæden Vedtægter
 

 

 

 

 

 

 

Vedtægter sidst vedtaget ved gildetinget den 12. marts 2019  download