15. København/Rødovre Gilde
Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Forside Gildeledelsen Historik Årsprogram Kæden Vedtægter
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historik

15. København startede den 15. maj 1963 som et barn af 10. København. En gruppe af gildebrødre i 10 gilde havde fået en grundig væbnerforberedelse og fik den ide, at starte et nyt gilde. Ved indvielsen deltog Landsgildemester Kaj Korup. Desuden deltog 80 gildebrødre fra  landsgildeledelse, stadsgildeledelse, 1., 3., 4., 7., 10., 12., og 14. gilde

Gildet bestod af 3 grupper:

Fredagsgruppen: Formidlede kontakten med Gammel Bakkehus, et skolehjem for evnesvage børn. Gruppen arrangerede hvert år en julefest, en bøgegrenetur, der gik til Nørre hospital, og en skovtur for børnene selv.

Pottegruppen: Formidler og arrangør af Potteløb.

Etikgruppen: En tværgående gruppe, hvor gruppens medlemmer beskæftigede sig med etiske emner.

Gildeledelsen bestod af: GM Tage Hansen, GK Mimi Christiansen og GSK Gregers Jacobsen 

Af aktiviteter kan nævnes:

Kørsel med handikappede spejdere, Spejderløb på Hven med 450 pigespejdere som deltagere arrangeret af Pottegruppen. Pandeløbet for Blåmejser og Grønsmutter, foregik i Bernstoffsparken og blev senere flyttet til Brøndby- skoven.

Vi har senere prøvet at arrangere spejderløb men forgæves, tilslutningen har ikke været stor nok.

15. gilde har altid været kendt for et aktivt gilde. Gildet har ”leveret” 1 Landsgildemester 3 Stadsgildemestre, medlemmer i stadsgildeledelsen, 1 sekretær til Landsgildeledelsen.

Gildet har altid været og er godt repræsenteret  i  bestyrelser og laug. 

Af udadvendt arbejde kan nævnes:

Uddeling af  telefonbøger. Pengene gik til Gildegården, der blev gældfri.

Handikapservering ved Dansk Handicap Forbunds årsfest. Servering ved Livgardens 800 års jubilæum. Koordinator ved Flygtningehjælpens årlige indsamling.

Indtil august 1965 holdtes gildehallerne i Admiral Gjeddes Gård. De blev senere flyttet til  Skt. Hans Torv. Siden 1948 havde der været tænkt på ”eget hus”. Det lykkedes for et par gildebrødre fra 5.Gilde sammen med gildebrødre fra 4. og 13. Gilde  i 1968. Med hjælp fra Dispofonden blev Gildegården i Vanløse købt. Gildegården ejes af Det Københavnske Sct. Georgs Fond Gildegården

15. gilde holder gildehaller og gildemøder i Gildegården. Gruppemøder afholdes i private hjem.

I øjeblikket er der 5 grupper i gildet

Musikgruppen, Mosaikgruppen, Hvide stok, Udviklingsgruppen, Kunst/kultur

I mange år havde vi et medlemstal på omkring 40, det er  reduceret til 22 i øjeblikket. okt. 2021